четвер, 4 грудня 2014 р.

Урок з української мови для 6 класу


Тема: Повторення та узагальнення вивченого про іменник. Підготовка до тематичного оцінювання

Юрченко К.Ю. – учитель української мови та літератури

Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ І ступеня»

Мета: повторити і поглибити знання учнів з розділу «Іменник як частина мови»; розвивати асоціативне та образне мислення, увагу, пам’ять, творчу уяву, культуру усного мовлення, уміння правильно висловлювати свої думки; сприяти розширенню світогляду, збагачувати словниковий запас учнів; формувати в учнів навички співробітництва, культури спілкування; виховувати любов і повагу до рідної мови, почуття гордості за видатних українців.
Тип уроку: закріплення і застосування знань, умінь і навичок.
Обладнання: мультимедійна презентація, роздатковий матеріал (картки)
Міжпредметні зв’язки: історія.
Хід уроку
Іменник! Він узяв собі на плечі
                                                            Велике діло – визначати речі…
                                                                                                                  Д. Білоус
Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.
-  На уроках ми не раз мали нагоду переконатися, що сучасна людина повинна володіти мовою як засобом спілкування та самовираження. Тож потрібно безперервно поповнювати свій словниковий запас, підвищувати свою орфографічну, пунктуаційну грамотність. Розкажіть, що ви робите для підвищення власної освіченості?
-  Чи сприяють самоосвіті інтелектуальні ігри? В які ігри ви зазвичай граєте?
- На сьогоднішньому уроці ми повторимо морфологічні ознаки іменника, його синтаксичну роль, підготуємося до контрольної роботи за темою «Іменник як частина мови». Подібне ми вже робили, тому ви з цим завданням легко впораєтесь. Спробуємо закріпити успіх. Запрошую вас на лінгвістичну інтелектуальну гру, яка пройде під девізом «Людина, котра знає українські слова, ще не знає мови». Чи погодитесь ви із цим висловом? Свою думку обґрунтуйте.
Виконання системи завдань.
«Лінгвістичний нонстоп»
Правила гри
Учні всього класу поділяються на дві команди (по 5 – 7 чоловік), учитель пропонує запитання, на які учасники мають по черзі відповісти. Якщо команда відповідає неправильно або не має відповіді взагалі, відповісти на запитання можуть суперники. Правильна відповідь на своє запитання приносить команді 1 бал, на запитання суперників – 0,5 бала. Перемагає, ясна річ, та команда, яка набрала своїми відповідями найбільше балів.
Запитання
1.     Слово як частину мови вивчає розділ науки про мову… .
2.     Які морфологічні ознаки властиві іменникові?
3.     Які іменники є власними назвами, а які – загальними? Наведіть приклади.
4.     Яку синтаксичну роль виконує іменник?
5.     Скільки відмін іменників є в українській мові?
6.     За якою ознакою іменники поділяються на відміни?
7.     Чому при поділі іменників на відміни береться до уваги рід слова та його закінчення?
8.     Які іменники належать до I відміни?
9.     До якої відміни  належать іменники чоловічого роду з нульовим закінченням та із закінченням -о?
10.                       Наведіть приклади.
11.                       Які ще іменники належать до II відміни ?
12.                       До якої відміни належать іменники середнього роду із закінченням -а,-я?
13.                       Яка між ними різниця?
14.                       Які іменники належать до III відміни ? Наведіть приклади.
15.                       Назвати 3 іменники спільного роду?
16.                       Навести приклад незмінюваних іменників.
Підрахунок результатів гри.
«Лінгвоестафета» 
Клас поділяється на 2 команди (5 – 7 учнів), кожна одержує картку із певною кількістю різнотипних завдань, виконати які мають по черзі всі учасники команди. Картка переходить до наступного учасника тільки в тому разі, коли його попередник виконав свою частку завдання. Перемагає в змаганні і отримує бал команда, яка швидко і правильно виконала всі завдання.
Схема етапів
Прочитайте текст (на мультимедійній дошці).
Найвидатнішою жінкою Київської держави вважається Ольга, жінка Ігоря, яка взяла владу після його смерті. Виняткове явище в ту сувору епоху – жінка впродовж багатьох років (з 944 по 969) мала владу у великій державі, що є свідченням її великого талант…. Князювала вона від імені малолітнього син… Святослав…, але твердо тримала владу у своїх руках. Вона об’їздила свої землі і встановлювала в них нові закони, засновувала нові оселі. Вважається, що вона була першою жінкою-русинкою, яка стала відомою в світі.
І учасник – підрахуйте, скільки іменників вжито у тексті. Запишіть кількість.
ІІ учасник – випишіть лише іменники жіночого роду.
ІІІ учасник – знайдіть іменник ІІІ відміни. Провідміняйте його.
ІV учасник – визначте іменники ІІ відміни, поставте у форму родового відмінка однини і запишіть.
V учасник – знайдіть і випишіть складний іменник. Поясніть його написання.
VІ – підрахуйте, скільки іменників у формі множини вжито у тексті? Запишіть кількість.
«Фізкультхвилинка»
Почувши іменники, які є назвами істот, плещіть у долоні, неістот – підніміть руки вгору.
Узлісся, місяць, мудрість, клімат, зав’язь, компас, дівчина, лікар, моряк, чистота, глибина, тюлень, турист, студент, параграф, комар, дятел, сад, теля, військо, натовп, пожежник, ставлення, суспільство, футболіст, звіробій, трава, відпочивальник.
«Мовне протиборство»
Правила гри
Команди одержують певну тему для змагання. Ця тема може стосуватися будь-якого розділу шкільного курсу мови. Завдання гравців обох команд полягатиме в почерговому називанні визначених учителем мовних явищ за ланцюговим принципом. Якщо гравець однієї з команд не може назвати потрібного мовного явища, він вибуває з гри, наступну ж одиницю має називати гравець із команди-суперниці. Команда, у якій не залишається гравців, отже, програє змагання; команда ж, у складі якої лишається бодай один гравець, визнається переможницею.
Наприклад:
Іменники ІІІ відміни
ожеледь
ненависть
радість
височінь
честь
пам’ять
могутність
ницість
мораль
благодать
область
зрілість
власність
заздрість
любов
підступність

«Робота з текстом»
Прочитайте текст. Кожен гравець команди по черзі називає один іменник і визначає його синтаксичну роль. Перемагає та команда, чиї гравці припустяться найменшої кількості помилок.
Найзнаменитішими дітьми можна вважати трьох дочок Ярослава Мудрого, які стали королевами в різних країнах. Дочка Анна стала дружиною французького короля Генріха І, а після його смерті управляла Францією як регентша до повноліття свого сина, короля Філіпа. Про це свідчить багатомовний напис на її пам’ятнику неподалік від Парижа: "Анна руська – королева французька". Друга дочка Я. Мудрого була одружена з норвезьким королем Геральдом Сміливим, а третя – з угорським королем Андрієм.
Підведення підсумків.
Підрахунок балів, визначення команди-переможниці, оцінювання роботи учнів.
Рефлексія. Вправа «Чарівна скриня»
- Уявіть, що перед вами знаходиться велика скриня, де вміщені всі знання, уміння, навички, ідеї, почуття, що ви отримали на уроці, і зараз кожен може взяти собі будь-що, ідучи додому. Потрібно тільки по черзі сказати: «Я йду з цього уроку…(і назвати те, що кожен бажає узяти з собою з уявної скрині).
Домашнє завдання.
Підготуватись до контрольної роботи за темою «Іменник як частина мови».Немає коментарів:

Дописати коментар